19/20 ikasturteko tasak

1.1.- MUSIKA ETA DANTZA ESKOLAKO TASAK

A) MUSIKA Matrikula guztira
Musika eta mugimendua
1. eta 2. 45 min 150,00€
3. 90 min 235,00€
4. + tailerra 120 min 289,00€
Bakarkako ikasgaia 235,00€
Taldeko ikasgaia 169,00€
Bakarkako 2 ikasgai

Bakarkako ikasgai gehigarri bakoitzeko

410,00€

+175,00€

Bakarkako 2 ikasgai + taldeko ikasgai 1

Taldeko ikasgai gehigarri bakoitzeko

519,00€

+109,00€

Bakarkako ikasgai 1 + taldeko ikasgai 1

Taldeko ikasgai gehigarri bakoitzeko

344,00€

+109,00€

Taldeko 2 ikasgai

Taldeko ikasgai gehigarri bakoitzeko

278,00€

+109,00€

Bakarkako ikasgaiak: Instrumentua, txalaparta eta panderoa ezik

Taldeko ikasgaiak: gainontzekoak

B) DANTZA
Ordu 1 astean 60 min x saio 1 123,00€
2 ordu astean 60 min x 2 saio 235,00€
3 ordu astean 90 min x 2 saio 339,00€
D) MUSIKA ETA DANTZAN MATRIKULATZEN DIRENENTZAKO DANTZA TASAK
Ordu 1 astean 60 min x saio 1 +63,00€
2 ordu astean 60 min x 2 saio +175,00€
3 ordu astean 90 min x 2 saio +279,00€

1.2.- PROFESIONAL MAILAKO TASAK

Sarrera-proba 71,00 €

       Matrikula guztira

Ikasturte osorako matrikula 1, 2, 3 edo 4. maila

964,00€

Ikasturte osorako matrikula, 5 edo 6. maila

1.061,00€

6. mailako instrumentu nagusia gainditu gabe

354,00€

4. mailako instrumentu osagarria gainditu gabe

177,00€

6. mailako bakarkako ikasgaia gainditu gabe

177,00€

6. mailako taldekako ikasgaia gainditu gabe

86,00€

Matrikula gehitzea 4. mailatik 5. mailara:

·         bakarkako hautazko ikasgaia

·         hautazko taldekako ikasgaia

 

177,00€

86,00€