Equipo directivo

ELENA GARCÍA BERASATEGI DIRECTORA ADMINISTRADORA musikalzuzendari@errenteria.eus
MIREN BEGOÑA LASARTE GÁRATE JEFA DE ESTUDIOS musikalikasburu@errenteria.eus
ITZIAR BUSSELO USABIAGA SECRETARIA musikalidazkari@errenteria.eus